Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Задача 4. Комутаційний блок квазіелектронної АТС.

 

 

Розрахункова робота


Задача 4.

Побудувати схему керування дволанковим блоком [64x64x64], виконаного на БФЗ (8x8).

Встановити з’єднання між заданими входом N і виходом М.

При виконанні завдання необхідно:

  1. Вказати кутові реле і реле вх./вих., які повинні спрацювати в кожному ТЕЗі, що закріплений за ланками C і D.
  2. Визначити номер і вказати на схемі керування блоком феридові реле, за допомогою яких встановлюється з’єднання.
  3. Вказати координатні сигнали для кожної ланки, які поступають з керуючого пристрою і забезпечують включення керуючих реле в ТЕЗі, що закріплений за кожною ланкою.
  4. Показати шлях проходження імпульсу струму від генератора дзвоноподібних імпульсів (ГДІ), який забезпечує включення (замикання) необхідних феридових реле.
  5. Пояснити, чому спрацьовують феридові реле, які забезпечують з’єднання входу з виходом.
  6. Пояснити роботу схеми при виключенні (розмиканні) феридових реле в одній і в двох ланках і показати шлях проходження імпульсу струму при роз’єднанні.


Вихідні дані:

N M
12 43


Розв’язок.

Схема керування дволанковим комутаційним блоком:

Комутаційний блок квазіелектронної АТС

ГДІ – генератор дзвоноподібних імпульсів.

Рис. 10. Комутаційний блок квазіелектронної АТС.


1. Вказати кутові реле і реле вх/вих, які повинні спрацювати в кожному ТЕЗі, що закріплені за ланками C i D:


C D
Кутові реле Р10 Р14
Реле вх./вих. Р4 Р3


2. Визначити номер і вказати на схемі керування блоком феридові реле, за допомогою яких встановлюється з'єднання:

04-1.

Перший індекс визначається номером входу/виходу в блоці БФЗ, другий індекс – номером вихідної/вхідної проміжної лінії в блоці.


3. Вказати координатні сигнали для кожної ланки, які поступають з керуючого пристрою і забезпечують включення керуючих реле в ТЕЗі, що закріплений за кожною лінією.Х0 Х1 Х2 Х3 Y0 Y1 Y2 Y3
Р10 0 1 0 0 0 0 1 0
Р14 0 1 0 0 0 0 0 1
Р4 0 0 0 1 1 0 0 0
Р3 0 0 1 0 1 0 0 0


4,6. Шлях проходження імпульсу струму при встановленні з’єднання показано на схемі керування суцільною лінією, при роз’єднанні - пунктирною.
 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: