Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Розрахункова робота

Розрахункова робота з дисципліни "Системи комутації"

Завдання на розрахункову роботу, варіанти індивідуальних завдань.

Приклади розв'язку задач.

.

1 Титульний лист - розрахункова робота
2 Завдання на розрахункову роботу
3 Задача 1. Квантування і кодування сигналів.
4 Задача 2. Структурні параметри багатоланкових комутаційних полів.
5 Задача 3. Побудова комутаційних блоків на основі комутаційних пристроїв.
6 Задача 4. Комутаційний блок квазіелектронної АТС.
7 Задача 5. Триланкова комутаційна схема без блокувань.
8 Задача 6. Визначення часу затримки інформації.
9 Задача 7. Комутаційні блоки цифрової АТС.
10 Задача 8. Просторово-часовий комутатор цифрових каналів.
11 Задача 9. Просторово-часовий комутатор цифрових каналів. Вторинне ущільнення.
12 Задача 10. Простий і примітивний потоки викликів.
13 Задача 11. Комутаційні системи з блокуванням і з очікуванням.
14 Задача 12. Цифрове комутаційне поле Час-Простір-Час.
15 Задача 13. Концентратор цифрової АТС.
16 Задача 14. Побудова просторових еквівалентів цифрових КП.
17 Задача 15. Триланкове цифрове комутаційне поле.

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: