Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Цифровий комутаційний блок "Час/Простір"

 

 

Теоретична частина

 

Розглянемо цифровий комутаційний модуль ємністю [8x16] ІКМ групових трактів з перетворювачами кодових слів на регістрах.

Функціональна схема даного модуля представлена на рисунку 1.

Цифровий комутаційний модуль "Час/Простір"

Рис. 1. Цифровий комутаційний модуль "Час/Простір".

Основні функціональні компоненти схеми:

РЗ (вх/вих) – регістр зсуву, призначений для перетворення послідовного коду в паралельний на вході, і навпаки, з паралельного в послідовний – на виході.

РП (вх/вих) – паралельний регістр, призначений для зберігання даних на час, протягом якого проходить перетворення в РЗ.

ІП – інформаційна пам’ять – для зберігання інформації, яка передається.

Л1, Л2 – лічильники для формування адреси ІП і КП відповідно.

ПА1, ПА2 – перемикач адреси для перемикання адреси на адресному вході ІП і КП відповідно.

РП1, РП2 – паралельні регістри для зберігання інформації від ЦКП до КП.

ФІ1, ФІ2 – формувачі імпульсів - для формування тактових імпульсів регістрів зсуву.

ДШ1, ДШ2 – дешифратори для вибору регістрів на вході і виході відповідно.

 

Блок послідовно-паралельних перетворювачів реалізується на регістрах зсуву РЗ вх. та вхідних регістрах пам’яті (паралельних регістрах) РП вх. РЗ вх. здійснюють перетворення послідовного коду в паралельний, але для того, щоб перетворений код зберегти, використовуються паралельні регістри РП вх., з яких інформація передається в інформаційну пам’ять. Регістри РП керуються за допомогою дешифратора ДШ1, сигнали на який подаються з лічильника Л1. Цей же лічильник подає інформацію по 8-розрядній шині і на перемикач адреси ПА1 інформаційної пам’яті, на другий вхід якого подається інформація з шини даних блоку керуючої пам’яті. Сам ПА1 керується сигналами від ЦКП і здійснює подачу адреси на адресний вхід блоку ІП або від лічильника (для циклічного запису) або з блоку КП для ациклічного зчитування. Після того, як інформація була записана в комірку ІП, її необхідно зчитати в потрібний вихідний часовий канал. За допомогою перемикача адрес ПА1 і вибирається відповідна комірка, інформація з якої зчитується у вихідні регістри пам’яті, які в свою чергу, керуються дешифратором ДШ2. Сама КП працює під дією сигналів від ЦКП. Далі, з вихідних РП вих. інформація передається у вихідні регістри зсуву РЗ вих. та на вихід просторово-часового модуля.

 

Лічильники імпульсів Л1 і Л2 тактуються від одного генератора тактових імпульсів, але працюють в зсунутому на пів такта режимі, один з яких керує записом інформації в інформаційну пам’ять в перший півтакт, а другий керує її зчитуванням.

Інформаційна пам’ять містить 256 комірок, оскільки інформація надходить по 8 групових трактах з 32 часовими каналами в кожному.

На вході в схемі є 8 паралельних регістрів, тому для іх вибору використовуються 3 розряди, а самі дешифратори виконують функцію вибору конкретного регістру по коду, що подається з лічильника. На виході даної схеми є 16 трактів, тому використовується 16 регістрів зсуву і 16 паралельних регістрів.

 

Так, як протягом одного канального інтервалу вхідного тракту потрібно записати інформацію в інформаційну пам’ять з 8 вхідних трактів і зчитати інформацію відповідно з 8 комірок у вихідні тракти, , тому генератор тактових імпульсів працює з частотою у 8 разів більшою за частоту вхідного тракту. Частота вихідного тракту буде вдвічі нижчою за частоту вхідного.

 

Часові діаграми роботи цифрового модуля показано на рисунку 2.

Часові діаграми роботи цифрового комутаційного модуля

Рис. 2. Часові діаграми роботи цифрового комутаційного модуля.

Сигнали, які показані на рисунку:

Вх. ГТ – сигнал вхідного групового тракту;

ТІ – тактовий сигнал;

С РП вх. – сигнал запису в вхідні паралельні регістри;

ОЕ1 РП вх. – сигнал дозволу виходу вх. РП;

С1 РП вих. – сигнал запису в вихідні паралельні регістри;

ОЕ РП вих. – сигнал дозволу виходу вих. РП;

Вих. ГТ – сигнал вихідного групового тракту.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: