Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Титульний лист - курсова робота

 

 

Курсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

 

ОСНОВИ КОМУТАЦІЇ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсової роботи

на тему “Розрахунок комутаційних систем”

для студентів базового напряму “Телекомунікації

 

 

Затвердженона засіданні кафедри телекомунікацій.

Протокол № 10 від 09.06.2009 р.


Львів – 2009

 

 

Основи комутації: Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему “Розрахунок комутаційних систем” для студентів базового напряму “Телекомунікації” / Укл.: Є.М. Чернихівський. – Львів: Видавництво Націо¬нального університету “Львівська політехніка”, 2009. – 40 с.


Укладач і відповідальний за випуск

 Чернихівський Є.М., канд. техн. наук, доц.

 

Рецензенти

Тимченко О.В., д-р техн. наук, проф.,

Бондарєв А.П., д-р техн. наук, доц.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: