Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Карта сайту "Віртуальне навчальне середовище телекомунікацій" - Site Map

 

 

 

Віртуальне Навчальне Середовище Телекомунікацій
Автор сайту
Карта сайту "Віртуальне навчальне середовище телекомунікацій" - Site Map
Системи комутації
Методи математичного моделювання ТК мереж
    

Методи математичного моделювання - 2 розділи

Теоретична частина
Лабораторні роботи
         

Лабораторні роботи - 4 сторінки

Лабораторна робота №1
Лабораторна робота №2
Лабораторна робота №3
Лабораторна робота №4
         

Теоретична частина - 2 сторінки

Передмова - методи математичного моделювання
Список рекомендованої літератури - МММ в ТК мережах
    

Системи комутації - 4 розділи

Теоретична частина
Курсова робота
Розрахункова робота
Лабораторні роботи
         

Курсова робота - 42 сторінки

Титульний лист - курсова робота
Вступ
Вихідні дані до курсової роботи
Вимоги до курсової роботи
1.1. Моделі потоків викликів і їх властивості.
1.2. Навантаження, його визначення і види.
1.3. Характеристики якості і дисципліни обслуговування потоків викликів.
1.4. Структурні параметри комутаційних блоків.
1.5. Запитання до розділу 1.
2. Розрахунок одноланкової повнодоступної комутаційної системи.
2.1. Обслуговування простого потоку викликів КС з втратами
2.2. Обслуговування примітивного потоку викликів КС з втратами
2.3. Розрахунок кількості точок комутації
2.4. Обслуговування викликів простого потоку КС з очікуванням
2.5. Розрахунок кількості точок комутації
2.6. Запитання до розділу
3. Розрахунок одноланкової неповнодоступної комутаційної системи
3.1. Розрахунок за допомогою четвертої формули Ерланга
3.2. Розрахунок за допомогою формули О’Делла
3.3. Розрахунок за допомогою формули Пальма-Якобеуса
3.4. Розрахунок кількості точок комутації і порівняння розглянутих методів розрахунку
3.5. Запитання до розділу
4. Розрахунок дволанкових комутаційних систем
4.1. Розрахунок за допомогою методу ефективної доступності
4.2. Розрахунок за допомогою методу Якобеуса
4.3. Розрахунок методом імовірнісних графів
4.4. Розрахунок кількості точок комутації і порівняння методів розрахунку
4.5. Запитання до розділу
5. Розрахунок триланкових комутаційних схем
5.1. Розрахунок структурних параметрів триланкової комутаційної схеми
5.2. Розрахунок триланкових комутаційних схем у режимі групового пошуку. Метод КЛІГС
5.3. Розрахунок методом імовірнісних графів
5.4. Розрахунок кількості точок комутації і порівняння методів розрахунку
5.5. Запитання до розділу
6. Розрахунок багатоланкових комутаційних систем
6.1. Розрахунок структурних параметрів багатоланкової комутаційної схеми
6.2. Розрахунок багатоланкових комутаційних схем методом КЛІГС
6.3. Розрахунок кількості точок комутації
6.4. Запитання до розділу
Список літератури
Остання сторінка - курсова робота
2.4. Обслуговування викликів простого потоку КС з очікуванням - Сторінка 2
         

Лабораторні роботи - 29 сторінок

Титульний лист - лабораторні роботи
Програмне забезпечення лабораторних робіт №1-9
Лабораторна робота №1
Лабораторна робота №2
Лабораторна робота №3
Лабораторна робота №4
Лабораторна робота №5
Лабораторна робота №6
Лабораторна робота №7
Лабораторна робота №8
Лабораторна робота №9
Список літератури
Остання сторінка - лабораторні роботи
Опис навчальної програми ok_lab1.exe
Опис навчальної програми ok_lab2.exe
Опис навчальної програми zfp.exe
Опис навчальної програми ok_lab1.exe - Дослідження потоків викликів
Опис навчальної програми ok_lab1.exe - Дослідження потоків телефонних викликів
Опис навчальної програми ok_lab1.exe - Дослідження примітивного і простого потоків викликів
Опис навчальної програми zfp.exe - Комутаційний блок «ЧАС» на статичних запам’ятовуючих пристроях з керуванням по входу
Опис навчальної програми zfp.exe - Комутатор типу «ЧАС» на статичних ЗП з керуванням по виходу
Опис навчальної програми zfp.exe - Комутатор типу «ЧАС» на статичних ЗП з керуванням по входу і виходу
Опис навчальної програми zfp.exe - Комутатор типу «ЧАС» на динамічних запам’ятовуючих пристроях
Опис навчальної програми zfp.exe - Комутаційний блок «Простір» на мультиплексорах з послідовною комутацією кодового слова
Опис навчальної програми zfp.exe - Комутаційний блок «Простір» на демультиплексорах з послідовною комутацією кодового слова
Опис навчальної програми zfp.exe - Комутаційний блок «Простір» на мультиплексорах з паралельною комутацією кодового слова
Опис навчальної програми zfp.exe - Комутаційний блок «Простір» на демультиплексорах з паралельною комутацією кодового слова
Опис навчальної програми zfp.exe - Комутаційний блок «Час-Простір»
Опис навчальної програми zfp.exe - Комутаційний блок «Час-Простір» з розбиттям вхідних і вихідних трактів на дві групи
         

Теоретична частина - 2 сторінки

Цифровий комутаційний блок "Час/Простір"
Вступ
         

Розрахункова робота - 18 сторінок 

Титульний лист - розрахункова робота
Завдання на розрахункову роботу
Задача 1. Квантування і кодування сигналів.
Задача 2. Структурні параметри багатоланкових комутаційних полів.
Задача 3. Побудова комутаційних блоків на основі комутаційних пристроїв.
Задача 4. Комутаційний блок квазіелектронної АТС.
Задача 5. Триланкова комутаційна схема без блокувань.
Задача 6. Визначення часу затримки інформації.
Задача 7. Комутаційні блоки цифрової АТС.
Задача 8. Просторово-часовий комутатор цифрових каналів.
Задача 9. Просторово-часовий комутатор цифрових каналів. Вторинне ущільнення.
Задача 10. Простий і примітивний потоки викликів.
Задача 11. Комутаційні системи з блокуванням і з очікуванням.
Задача 12. Цифрове комутаційне поле Час-Простір-Час.
Задача 13. Концентратор цифрової АТС.
Задача 14. Побудова просторових еквівалентів цифрових КП.
Задача 15. Триланкове цифрове комутаційне поле.
Завдання на розрахункову роботу - Частина 2
 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: