Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

1.4. Структурні параметри комутаційних блоків.

 

 

Курсова робота

Комутаційні поля автоматичних телефонних станцій будуються на основі комутаційних блоків, а комутаційні блоки можна будувати на комутаційних пристроях різних типів. Об'єднуючи певним чином входи і виходи комута­ційних пристроїв, можна одержати комутаційні блоки, що мають необхідні структурні параметри. Від структурних параметрів і їх співвідношення зале­жать пропускна спроможність блока і втрати, які можуть мати місце при встановленні з'єднання через цей блок.

Комутаційні блоки характеризуються такими структурними параметрами:

  • кількістю входів і виходів – N x M;
  • кількістю проміжних ліній – v;
  • доступністю входів по відношенню до виходів – D;
  • кількістю точок комутації при встановленні в блоці з'єднання між входом і виходом, тобто кількістю ланок з'єднання – z;
  • загальною кількістю точок комутації для побудови блока T;
  • провідністю ліній, комутованих в блоці;
  • кількістю одночасних з'єднань у блоці.

Структурні параметри багатоланкових комутаційних блоків розглянемо на прикладі дволанкової схеми:

Дволанкова комутаційна схема

Рис. 5. Дволанкова комутаційна схема і її структурні параметри

N, M – загальна кількість входів, виходів;

nA, mA, kA – кількість входів, виходів і комутаторів ланки А;

fAB – зв’язність – кількість ПЛ між комутатором ланки А і В;

V – кількість проміжних ліній;

Коефіцієнт концентрації/розширення:

σA=mA/nA , σB= mB/nB , σ=N/M.

Загальна кількість входів/виходів: N=nA*kA , M=mB*kB .

Кількість проміжних ліній V= mA*kA = nB*kB .

Кількість входів комутатора ланки В: nB=kA*fAB .

Кількість комутаторів ланки В: kB=ma/fAB .

Здебільшого кількість входів і виходів комутаторів, на яких будується блок, є однаковою, тому схема максимально спрощується і кількість різних параметрів істотно зменшується.

Для неповнодоступного включення виходів використовується додатко­вий параметр – доступність D. Доступність – це кількість виходів, доступна входу. Згідно з вихідними даними курсової роботи доступність знаходимо із виразу:

D=C1/z

де C1 – кількість точок комутації на один вхід (задано умовою);

z – кількість ланок (каскадів) комутаційної схеми.

Розглянуті в роботі методи аналізу і синтезу комутаційних полів різних структур можна використовувати як для класичних просторових комутацій­них систем, так і для сучасних цифрових комутаційних полів.

Варто також зау­ва­жити, що для ЦКП є більше властивим повнодоступне включення виходів.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: