Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Список рекомендованої літератури - МММ в ТК мережах

 

 

Теоретична частина

1. Є.М.Чернихівський. Математичне моделювання телекомунікаційних систем та мереж. Навч. посібник.: Львів.: Видавництво Львівської політехніки, 2011 р.: 280 с.: іл.

 Навчальний посібник математичне моделювання телекомунікаційних систем та мереж


2. Конспект лекцій з дисципліни "Методи математичного моделювання в телекомунікаційних мережах".

3. Під загальною редакцією Поповського В.В. Математичні основи теорії телекомунікаційних систем: Підручн. для вузів. Харків.: Компанія СМІТ., 2006 р.: 564 с.: іл.

4. Глоба Л.С. Математичні основи побудови інформаційно-телекомунікаційних систем.: Навч. посібник.: Київ.: Норіта-плюс., 2007 р.: 360 с.: іл.

5. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Учеб. для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2001. 343 с.: ил.

6. В. П. Дьяконов. MATLAB 6.5 SP1 / 7 + Simulink 5/6 в математике и моделировании. Серия “Библиотека профессионала”. — М.: СОЛОН-Пресс, 2005. — 576 с: ил.

7. В. П. Дьяконов. MATLAB 6.5 SP1 / 7 + Simulink 5/6. Основи приминения. Серия “Библиотека профессионала”. — М.: СОЛОН-Пресс, 2005. — 800 с: ил.

8. Тарасик В.П.  Математическое  моделирование технических  систем: Учебник для вузов. М.: Наука, 1997. 600 с.

9. Введение в математическое моделирование: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. П.В.Тарасова. М.: Интермет Инжиниринг, 2000. 200 с.

 

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: