Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Математичне моделювання телекомунікаційних систем та мереж

 

 

Навчально-методичні матеріали

Чернихівський Є. М.


Код: 978-617-607-093-1


Mat_modeljuvannja

 

Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 272 с. Формат 145 х 200 мм. Тверда оправа.

Придбати даний посібник можна на сайті або у крамничках Видавництва Львівської політехніки.

 

 

Викладено основи математичного моделювання складних систем.

Розглянуто основи створення аналітичних та імітаційних моделей систем різних класів, питання управління модельним часом, планування модельних експериментів і оброблення одержаних результатів.

Основний акцент зроблено на імітаційному моделюванні, що ґрунтується на методі статистичних випробувань, описано алгоритми генерації послідовностей випадкових чисел з різними законами розподілу, наведено критерії оцінювання статистичних гіпотез і методи оцінювання якості розроблених моделей.

Також наведено приклади імітаційного моделювання телекомунікаційних систем та мереж, їхніх компонентів і параметрів.

Для студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів у галузі інформаційних мереж зв’язку та телекомунікаційних систем та мереж.

 

Зміст

Передмова.

 

Розділ 1.Основи теорії моделювання систем.

1.1. Терміни і визначення теорії моделювання.

1.2. Основні властивості моделей.

1.3. Життєвий цикл модельованої системи.

1.4. Класифікація моделей і моделювання систем.

1.5. Класичний і системний підходи до моделювання систем.

1.6. Ефективність моделювання систем.

1.7. Основні принципи моделювання.

1.8. Комп’ютерне моделювання систем.

 

Розділ 2. Технологія імітаційного моделювання складних систем.

2.1. Статистичний експеримент.

2.2. Класифікація і застосування імітаційних моделей.

2.3. Відтворення в моделі динаміки системи.

2.4. Опис поведінки системи.

 

Розділ 3. Методи моделювання випадкових величин.

3.1. Побудова генераторів базової випадкової величини.

3.2. Перевірка якості генераторів базової випадкової величини.

3.3. Моделювання випадкових подій.

3.4. Моделювання дискретних випадкових величин.

3.5. Метод послідовних порівнянь.

3.6. Метод інтерпретації.

3.7. Моделювання неперервних випадкових величин.

3.8. Лінійні перетворення випадкової величини.

3.9. Моделювання рівномірної випадкової величини.

3.10. Моделювання ерлангівської випадкової величини.

3.11. Моделювання випадкової величини з нормальним розподілом.

3.12. Алгоритм моделювання випадкової величини з довільним розподілом.

 

Розділ 4. Управління модельним часом.

4.1. Способи подання модельного часу.

4.2. Моделювання з постійним кроком.

4.3. Моделювання по особливих станах.

 

Розділ 5. Планування модельних експериментів.

5.1. Стратегічне планування імітаційного експерименту.

5.2. Тактичне планування експерименту.

5.3. Планування статистичного експерименту.

5.4. Розрахунок надійності.

5.5. Аналітико-статистичний підхід тактичного планування експерименту.

 

Розділ 6. Аналіз і калібрування імітаційних моделей.

6.1. Оцінювання якості імітаційної моделі.

6.2. Калібрування моделі.

 

Розділ 7. Оброблення і аналіз результатів моделювання систем.

7.1. Підбір параметрів розподілів.

7.2. Критерії оцінювання статистичних гіпотез.

7.3. Оцінювання впливу і взаємозв’язку факторів.

 

Розділ 8. Вимірювання і моделювання параметрів і складових телекомунікаційних систем.

8.1. Вимірювання диференціальної групової затримки оптичного сигналу.

8.2. Визначення закону розподілу ДГЗ.

8.3. Моделювання ДГЗ оптичного сигналу.

 

Розділ 9. Аналітико-статистичне моделювання оптичної транспортної системи.

9.1. Вимоги до моделі оптичної транспортної системи.

9.2. Визначення параметрів і змінних моделі.

9.3. Побудова концептуальної моделі.

9.4. Перехід від концептуальної до блокової моделі.

9.5. Розрахунок показників якості каналу цифрової ВОСПІ.

9.6. Розроблення блок-схеми і програмна реалізація алгоритму моделювання ОТС.

9.7. Калібрування моделі.

9.8. Планування експериментів з моделлю.

9.9. Моделювання оптичної транспортної системи.

9.10. Перевірка адекватності моделі.

9.11. Підвищення ефективності функціонування оптичної транспортної системи.

9.12. Дослідження ефективності використання схем компенсації ПМД і джиттера.

 

Розділ 10. Моделювання телекомунікаційних мереж.

10.1. Моделювання надійності телекомунікаційної мережі.

10.2. Моделювання мережі безпровідного доступу WIMAX.

 

Список літератури.

Додаток.

 

Mat_modeljuvannja_2

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: