Добре того навчати, хто хоче все знати !   

(Прислів'я)   

Віртуальне Навчальне Середовище Телекомунікацій

Віртуальне Навчальне Середовище Телекомунікацій – це безкоштовний інформаційний ресурс, метою якого є підвищення ефективності і якості підготовки спеціалістів інформаційно-комунікаційних технологій, розширення навчально-методичної бази, а також забезпечення навчальними матеріалами професорсько-викладацького складу, студентів, аспірантів та широкого загалу читачів.

 

Основні навчальні, методичні і наукові матеріали, представлені на сайті:

підручники підручники
навчальні посібники навчальні посібники;
дипломні і магістерські кваліфікаційні роботи дипломні і магістерські кваліфікаційні роботи
курсові роботи і проекти курсові роботи і проекти;
монографії монографії;
наукові публікації наукові публікації, тези конференцій і семінарів;
конспекти лекцій конспекти лекцій;
онлайн-курси онлайн-курси і матеріали веб-семінарів;
методичні вказівки методичні вказівки до виконання лабораторних, практичних, розрахункових, курсових, дипломних, магістерських робіт;
програмне забезпечення

програмне забезпечення для дослідження:

  • комутаційних полів,
  • потоків викликів,
  • систем масового обслуговування,
  • телекомунікаційних систем та мереж,
  • оптичних транспортних систем тощо.

 

  Динаміка розвитку інфокомунікаційної сфери на сьогоднішній день характеризується вже не еволюційним, а революційним темпом розвитку. Чи не щодня з’являються нові технології, стандарти, протоколи, обладнання, що знаходять своє використання в телекомунікаційних системах та мережах поряд з існуючим «класичним» обладнанням і технологіями, які, в свою чергу, також удосконалюються. Ринок телекомунікаційних послуг володіє рядом особливостей, що не дозволяють йому різко відмовитися від впроваджених класичних технологій і перейти до сучасних, тому досить часто поряд з новітнім обладнанням, наприклад, мереж наступного покоління (NGN) на телефонній мережі можна зустріти декадно-крокову АТС в якості міської чи районної станції, поряд з високошвидкісними технологіями безпровідного доступу, як наприклад WiMAX чи LTE можна зустріти dial-up доступ до мережі Internet, і цей ряд можна продовжувати. Але, не дивлячись на широкий спектр і різноманітність використовуваного обладнання, можна вловити основну тенденцію розвитку – створення глобальної інформаційної інфраструктури і побудову інформаційного суспільства.

 

  Хоча, на сьогодні, і спостерігається значне  зростання кількості телекомунікаційних спеціальностей у вищих навчальних закладах, впровадження різноманітних курсів і семінарів з підготовки сертифікованих спеціалістів (як наприклад авторизовані курси Cisco Systems, Microsoft, Google),  на ринку праці спостерігається значний дефіцит висококваліфікованих спеціалістів, і цей дефіцит з кожним роком тільки зростає. Така ситуація вимагає збільшення обсягів підготовки спеціалістів за телекомунікаційними і інформаційними напрямками, що, в свою чергу, підвищує вимоги щодо навчально методичного забезпечення дисциплін. З іншого боку, суттєвий сегмент вже працюючих спеціалістів підвищує свій рівень шляхом самоосвіти і дистанційного навчання, тому для ефективнішої підготовки їм потрібні інформаційні ресурси, які б поєднували у собі теоретичну і практичну базу, а також засоби для самоконтролю. Інформаційний сайт Віртуального Навчального Середовища Телекомунікацій призначений саме для вирішення такого класу задач.

 

  У Віртуальному Навчальному Середовищі Телекомунікацій ви знайдете навчальні матеріали з наступних дисциплін:

інформатика та програмування інформатика та програмування;
теорія розподілу інформації теорія розподілу інформації;
системи і технології комутації системи і технології комутації;
цифрова та мікропроцесорна техніка цифрова та мікропроцесорна техніка;
керуючі комплекси та програмне забезпечення телекомунікацій керуючі комплекси та програмне забезпечення телекомунікацій;
оптичні та радіоканали телекомунікацій оптичні та радіоканали телекомунікацій;
кодування та цифрова обробка сигналу кодування та цифрова обробка сигналу;
лінії зв’язку та антенно-фідерні пристрої лінії зв’язку та антенно-фідерні пристрої;
інформаційні технології та системи управління базами даних інформаційні технології та системи управління базами даних;
захист інформації захист інформації;
телекомунікаційні мережі телекомунікаційні мережі;
Інтернет-маркетинг та пошукова оптимізація Інтернет-маркетинг та пошукова оптимізація (SEO);
технології мобільного зв’язку технології мобільного зв’язку;
математичне моделювання телекомунікаційних мереж математичне моделювання телекомунікаційних мереж та багато іншого.

 

  Корисну інформацію для себе на цьому сайті знайдуть спеціалісти за напрямками навчання:

телекомунікації телекомунікації;
інформаційні мережі зв’язку інформаційні мережі зв’язку;
телекомунікаційні системи та мережі телекомунікаційні системи та мережі;
мережеві технології мережеві технології;
програмування і СУБД програмування і СУБД;
Інтернет-технології Інтернет-технології;
користувачі ПК користувачі ПК, тощо.

 

  Крім того, на сайті наведено багато прикладів виконання дипломних і магістерських робіт провідних ВУЗів України, тут можна також безплатно скачати і ознайомитися з прикладами виконання курсових робіт і проектів, контрольних, розрахункових і розрахунково-графічних робіт.

 

  На сайті також працює форум підтримки, де Ви можете поділитися досвідом чи отримати кваліфіковані відповіді на свої запитання, а адміністрація ресурсу постійно вдосконалює, оновлює і доповнює матеріали навчального середовища, розширює напрямки і тематику Інтернет-ресурсу.

 

Пошук на сайті

ХОСТИНГ

Hosting Ukraine

Перевірка робіт

Програма для перевірки унікальності тексту: